PDR’den Bakış

LİSE

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda kişisel gelişimlerine yön vermek, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarına rehberlik etmek, kendileri ve çevreleriyle barışık bir bakış açısı oluşturmalarını sağlamanın yanında yaşadıkları güçlüklerde çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır. Okul öncesinden itibaren sosyal-duygusal öğrenmeye önem vererek seviyeler arası dikey ve yatay bir planlama ile programlarımızı oluşturmaktayız.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, tüm öğrencilere çözüm ve süreç odaklı yaklaşan rehberlik anlayışını esas alır. Bu doğrultuda, bütüncül bir temelle gelişimsel, önleyici, yönlendirici çalışmalarımız bireysel, sınıf ve grup düzeyinde olup, öğrenci-aile ve okul arasında işbirliğine dayanır.

 

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HİZMETLER

ORYANTASYON ÇALIŞMALARI

Liseye geçen öğrencilerin duygusal, sosyal ve eğitsel hazırlığını güçlendirmek için “Okul Oryantasyon Programı” çerçevesinde çalışmalar düzenlenir. Bu kapsamda öğrencilerimiz için çeşitli sınıf çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları, grup dinamiği etkinlikleri düzenlenir.

 

GELİŞİM TAKİBİ

Liseye geçen öğrencilerin duygusal, sosyal ve eğitsel hazırlığını güçlendirmek için “Okul Oryantasyon Programı” çerçevesinde çalışmalar düzenlenir. Bu kapsamda öğrencilerimiz için çeşitli sınıf çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları, grup dinamiği etkinlikleri düzenlenir.

 

KARİYER TASARIMI

Kişisel Kariyer Tasarımı Projesi ile öğrenci özellikle mesleki eğilimin ve belirlemenin ağırlık kazandığı lisede kendini tanıma yönünde önemli adımlar atar. Güçlü yönlerin keşfi, alan belirleme çalışmaları, kendini tanıma ve bu tanıma esnasında kendini gerçekleştirme yolunda öğrenciye hem rehberlik eder hem de yarımcı olur.

 

SINIF İÇİ YAPILAN REHBERLİK ÇALIŞMALARI

PDR birimi bu öğrencinin arkadaşlık ilişkileri, bu ilişkilerde tam olarak nasıl bir rol aldığı ve sınıf içindeki tutum-davranışlarını gözlemleyerek kişilik gelişiminin düzeyi konusunda bilgi sahibi olur. Bu derslerde üniversite sınav sistemi, verimli ders çalışma alışkanlıkları, hedef belirleme ve motivasyon… gibi başlıklar belirlenerek öğrenciye en güncel ve en doğru bilgi aktarımı sağlanır.

 

 

VELİLERE YÖNELİK HİZMETLER

Anne Baba Semineri

Yıl bir defa belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hem okul velisine hem de dış katılımcılara yönelik farklı konuşmacıların anne baba semineri organize edilir.

 

Bültenler:

Her dönemde bir defa çeşitli temalarla ilgili kapsamlı bir bülten velilerimize e-postalar aracılığı ile gönderilir.

 

Veliye Yönelik Bilgilendirici Paylaşımlar:

Yapılan sınıf rehberlik çalışmaları hakkında velilerimize içerik ve gözlemler ile ilgili bilgilendirici paylaşımlar ilgili sınıf danışmanı aracılığı ile mesaj yoluyla yapılır.

 

 

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HİZMETLER

Sınıf Rehberlik Çalışmalarının Planlanması:

Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık planının öğretmenler, okul yönetimi ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü işbirliği ile yürütülmesi sağlanır.

 

Öğrenci Gelişim Takibi:

Öğrencilerin sınıf içindeki duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin düzenli takibi sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte yapılan haftalık bireysel görüşmelerle takip edilmektedir. Ayrıca öğrencinin ihtiyacına göre okul yönetimi ve ders öğretmenleri birlikte planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirilir.

 

Öğrenci Bilgilendirme Toplantıları:

Tüm öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerinin takibini sağlayan oryantasyon ve şube öğretmenler kurulu gibi toplantılarda, öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgilendirilir.

 


Ansolon