Okul öncesi  rehberlik servisinin misyonu; öğrencilerimizi fiziksel ,sosyal,psikolojik, ve bilişsel açıdan en iyi  şekilde ilköğretime ve hayata hazırlanmalarında gerekli psikolojik  desteği sağlamaktır.

Okul öncesi  bölümümüzde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri,öğrenciye yönelik ve aileye yönelik rehberlik olarak 2 aşamada yapılmaktadır. Öğrenciye yönelik rehberlikte öğrencinin okula adaptasyon süreçleri,okulda veya okul dışındaki uyum ve davranış sorunları,çocuğun ilgi ve yetenekleri,okula hazırlık çalışmaları,karakter eğitimi ve çok yönlü zeka eğitimine yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

Aileye yönelik rehberlikte ise veli ile sık sık birebir görüşmeler yapılarak öğrenci ile ilgili bilgiler verilmekte, ailenin çocukla ilgili ya da çocuğu etkileyeceği düşünülen sorunlarına yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi (PDR) olarak, öğrencinin kendini tanıyan, çevresindeki olanakların farkında, karşılaştığı güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözebilen ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştiren bir kişi olarak, iletişim becerilerine sahip, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler yetiştirebilmeyi, sistematik ve profesyonel bir yardım hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.
Deneyimli kadromuzla öğrencileri okula alıştırma (oryantasyon), onları tanıma, izleme çalışmalarını ve psikolojik danışma ve koruyucu bilgilendirme, mesleki rehberlik hizmetlerini Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul ile Lise seviyesinde yürüten PDR Servisi, sadece öğrenciyle değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de iletişim halinde çalışmalarını sürdürmekte ve çalışmalarında gelişmiş rehberlik modellerinden yararlanmaktadır.

PDR Servisi Çalışma İlkeleri 
– GİZLİLİK
– GÖNÜLLÜLÜK
– SÜREKLİLİK
– KİŞİ HAKLARINA SAYGI
– BİREYİN DEĞERLİLİĞİ
– BİREYİN ÖZERKLİĞİ
– İLGİLİ KİŞİLERLE İŞBİRLİĞİ

Bu ilkeler doğrultusunda, 5 PDR Uzmanı ve 2 Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı ile çalışmalarını yürüten servisimiz, çağdaş rehberlik modellerinden yararlanmakta, okulumuzun ve toplumun gereksinimlerine göre çalışmalar planlamakta, öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Okul öncesinden itibaren 12. Sınıfa kadar “Mesleki Rehberlik” çalışmalarını sistemli yürütmek servisimizin en önemli görevleri arasındadır. Bu amaçla, hazırlanmış bir yıllık program çerçevesinde, grubun PDR Uzmanı ile birlikte eğitim hayatının en önemli sonuçlarından olan doğru mesleği keşfedebilmek, hedeflerini belirlemek ve bu yolda gereken çabayı gösterebilmek, mutlu ve başarılı bir öğrenci ve meslek elemanı olabilmek amacıyla gelişim düzeylerine uygun çalışma gözlem ve etkinlikler planlanmakta ve uygulanmaktadır.
Yapılan çalışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmak veya iletişim kurmak için, düzenli olarak güncellenen web sayfamızdan bize ulaşabilir, iletişime geçebilirsiniz.