Günümüzde sorgulayıcı eğitim, yaparak öğrenme ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan ortamların oluşturulması önem kazanmıştır. Gelecek bilgiyi tüketenlerin değil, tüketeceği bilgiyi üretenlerindir. Bunun için öğrencilerimizin veri toplama ve ilişkilendirme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, yöntem ve model kullanıp geliştirebilme gibi konularda yeterli eğitimi alması, bilgiye dayalı karar verebilmesi ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmesi için proje tabanlı eğitimi desteklemekteyiz. Bu çalışmalar yabancı diller bölümü ile koordineli yürütülmekte ve öğrencilerin dil eğitimi ve geliştirilmesi desteklenmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz dünya vatandaşı olma yolunda bir adım önde olmaktadır. Bu eğitim sistemi öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli öğrenciler yetişmeyi sağlayan bir yöntemdir. TED Antalya Kolejinde öğrencileri çeşitli projelerde yer almakta ve kendilerini bir bütünün parçası olarak hissetmektedirler.

TED Antalya Kolejinde yürütülmekte olan bazı projeler aşağıda belirtilmiştir.

 

BEYAZ BAYRAK

CANADA NOVA SCOTİA ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI

DEĞERLER EĞİTİMİ

ECO-SCHOOL

GLOBAL CITIZENSHIP CLUB

KARİYER PLANLAMA

MESLEKİ GÖLGE

P4C

SOSYAL SORUMLULUK KULÜP ÇALIŞMALARI

TBU

TAJMUN

TAMUN

TOEFL IBT

TOEFL JUNIOR

TOEFL PRIMARY

TÜBİTAK OLİMPİYAT YARIŞMALARI

TÜBİTAK PROJE ÇALIŞMALARI