Türk Eğitim Derneği, okullarında eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla farklı ders programlarını oluşturur ve buna uygun destek materyalleri hazırlar.

TED Okullarında kullanılmakta olan 65 adet Türk Eğitim Derneği yayını ders/destek kitabı seti ve bazı alanlara yönelik öğretmen kılavuz kitapları bulunmaktadır. Tüm bu çalışmalara ek olarak Dernek, eğitim ve öğretim programları uygulamaları ile ilgili materyaller üreterek, TED Okullarında görev yapan öğretmen ve uzmanlarına destek sağlar.

Okulumuzda ise Program geliştirme birimi uzmanları; eğitim-öğretim hizmetinin kalitesini artırmak ve standardizasyonu sağlamak amacıyla; öğretim programları geliştirmek ve programların etkili bir şekilde uygulanabilmesi için çeşitli öğrenme ürünleri tasarlamak, uygulanan öğretim programlarının ve öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, süreci ve bireysel farklılıkları dikkate alan ölçme-değerlendirme model, araç, yöntem ve tekniklerini araştırmak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak üzere hizmet vermektedir. Çalışmalar Okul Müdürlükleri bünyesinde öğretmenlerimiz ve destek hizmet bölümleri ile işbirliği içerisinde sürdürülmektedir.