Okulumuzda yürütülen değerler eğitimi programıyla amacımız; öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimlerine rehberlik etmek, değerler konusunda bilinçlenmeleri, kişisel değerlerini tanımaları, değerlendirmeleri ve yeni değerler edinmelerinde katkı sağlamaktır.

Verilen değerler eğitimi ile okulda olumsuz tutum, davranışların azalmasını ve öğrencilerin olumsuz modellerden korunmalarını sağlamaktır. Olaylar ve durumlar karşısında kişilerin değerlerine bağlı olarak farklı düşünce, duygu ve davranışlar sergileyebileceğini anlamalarına yardımcı olmaktır. Öğrencilerin, kendi potansiyelini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kullanabileceği, bağımsız, etkin, yeterli, güçlü kişilikler geliştirmelerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Değerler eğitimi ilkokul sınıf öğretmenleri ve PDR birimi tarafından derslerde işlenmektedir.

Müfredatımızdaki değerlerimiz:

Sevgi
Dürüstlük
Duyarlılık
Güven
Hoşgörü
Sabır
Saygı
Dayanışma
Barış
Yardımlaşma
Adalet
Empati
Sorumluluk
Dostluk