ORTAOKUL

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda kişisel gelişimlerine yön vermek, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarına rehberlik etmek, kendileri ve çevreleriyle barışık bir bakış açısı oluşturmalarını sağlamanın yanında yaşadıkları güçlüklerde çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır. Okul öncesinden itibaren sosyal-duygusal öğrenmeye önem vererek seviyeler arası dikey ve yatay bir planlama ile programlarımızı oluşturmaktayız.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, tüm öğrencilere çözüm ve süreç odaklı yaklaşan rehberlik anlayışını esas alır. Bu doğrultuda, bütüncül bir temelle gelişimsel, önleyici, yönlendirici çalışmalarımız bireysel, sınıf ve grup düzeyinde olup, öğrenci-aile ve okul arasında işbirliğine dayanır.

 

 

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HİZMETLER

Gelişimsel Takip

Öğrencilerin duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin takibi bireysel, grup görüşmeleri ve sınıf rehberlik çalışmalarıyla takip edilir. Eğitim – Öğretim dönemi içerisinde her öğrenci ile öğrencinin ihtiyacı dışında en az bir defa bireysel süreç değerlendirme görüşmesi yapılır. Aynı zamanda öğrencilerimizin ihtiyaç alanları tespit edilerek süreli grup çalışmaları da düzenlenir.

 

Sınıf Rehberlik Çalışmaları

Öğrencilerin eğitsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyici sınıf rehberliği çalışmaları, K-12 bütünlüğü içinde birbirini tamamlayıcı yıllık rehberlik programı dâhilinde düzenlenir. Bu kapsamda duygular, hedef belirleme, motivasyon, kendini tanıma, mesleki ilgi ve becerilerin farkındalığını sağlama, ders çalışma becerileri, öfke kontrolü, yaş dönemi özellikleri, sınav kaygısı, iletişim becerileri, karar verebilme becerileri vb. konularda sınıf çalışmaları yürütülür.

Bilişim Zümresi işbirliği ile yılda bir defa öğrencilere Güvenli İnternet Kullanımı konusunda eğitim, bilgilendirme çalışmaları yapılır.

Ortaokul da bütün sınıflar düzeyinde Kişisel Kariyer Gelişim Programı kapsamında sınıf içi uygulamalar ayda iki sınıf etkinliği ile desteklenir.

 

Oryantasyon Çalışmaları:

Anaokulundan ilkokula, ilkokuldan ortaokula geçen öğrencilerin ve ara sınıflarda kayıt yaptırmış yeni öğrencilerin duygusal, sosyal ve eğitsel hazırlığını güçlendirmek için “okul oryantasyon programı” çerçevesinde çalışmalar düzenlenir. Bu kapsamda öğrencilerimiz için çeşitli sınıf çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları, grup dinamiği etkinlikleri düzenlenir.

 

 

Kariyer Çalışmaları

Bu dönemde artık öğrenci geleceğe yönelik hedeflerini hayallerini daha yoğun olarak düşünmeye başlar. Kendi özelliklerini tanımaya çalışır. Kişisel becerilerine uygun alanları bulabilme, bu alanlarda başarılı kişileri model alma çalışmaları için gerekli olgunluğa erişmiştir. Bu dönemde kendini keşfetmenin yanında yoğun olarak alanları, meslekleri keşfetme, tamına, deneyimleme çalışmalarının da hızlandığı bir süreç başlar. Ortaokul dönemi boyunca alanlar, meslekler ile kişisel becerileri arasındaki bağı oluşturacak bilgi ve deneyimlerle tanışır. Kendini tanımaya yönelik envanterler uygulanmaya başlar. Merak ettiği meslekleri yerinde tanıma veya meslek uzmanı ile söyleşi yapabilme çalışmaları ile daha erken yaşlarda meslekler ve çalışma alanları hakkında bilgi ve deneyim elde etmesi amaçlanır.

Ortaokul etkinlikleri genel olarak bütün sınıf düzeylerinde uygulanabilir etkinliklerdir. Çalışmalar öğrenciye özel bir dosyanın oluşturulması ile başlar. Her öğrencinin akademik sürecinin yanında bireysel gelişimini ve kariyer gelişiminin takip edilmesi amaçlanmıştır.

 

VELİLERE YÖNELİK HİZMETLER

Anne Baba Semineri

Yıl bir defa belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hem okul velisine hem de dış katılımcılara yönelik farklı konuşmacıların anne baba semineri organize edilir.

 

Bültenler:

Her dönemde bir defa çeşitli temalarla ilgili kapsamlı bir bülten velilerimize e-postalar aracılığı ile gönderilir.

 

Veliye Yönelik Bilgilendirici Paylaşımlar:

Yapılan sınıf rehberlik çalışmaları hakkında velilerimize içerik ve gözlemler ile ilgili bilgilendirici paylaşımlar ilgili sınıf danışmanı aracılığı ile  mesaj yoluyla yapılır.

 

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HİZMETLER

 

Sınıf Rehberlik Çalışmalarının Planlanması:

Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık planının öğretmenler, okul yönetimi ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü işbirliği ile yürütülmesi sağlanır.

 

Öğrenci Gelişim Takibi:

Öğrencilerin sınıf içindeki duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin düzenli takibi sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte yapılan haftalık bireysel görüşmelerle takip edilmektedir. Ayrıca öğrencinin ihtiyacına göre okul yönetimi ve ders öğretmenleri birlikte planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirilir.

 

Öğrenci Bilgilendirme Toplantıları:

Tüm öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerinin takibini sağlayan oryantasyon ve şube öğretmenler kurulu gibi toplantılarda, öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgilendirilir.