TARİHÇESİ 

Çağdaş bir Türkiye için eğitimin vazgeçilmez bir öge olduğuna inanmış olan Büyük Önder Mustafa Kemal, 1 Kasım 1925’te TBMM’nin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde istenen seviyeye ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu belirtmiş ve bu doğrultuda topluma çağrıda bulunmuştur. Türk Eğitim Derneği 1928 yılında Atatürk’ün bu vizyonu ışığında hem kendi öz değerlerini özümsemiş hem de modern dünyanın gerektirdiği donanıma sahip, yabancı dil bilen ve ülkemizi her alanda temsil etme yeteneğine sahip lider gençler yetiştirmek üzere, Cumhuriyeti kuran kadrolarca faaliyetlerine başlamıştır.12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile “ Kamuya Yararlı Dernek” statüsü edinmiştir ve cumhurbaşkanının himayesindedir. İlk adı Türk Maarif Cemiyetidir. 1946 yılından itibaren Türk Eğitim Derneği adını almıştır.

Türk Eğitim Derneği, başarılı fakat maddi olanakları sınırlı öğrencilere burslar vermeyi, yurt içinde ve dışında yabancı dilde eğitim veren okullar ve yurtlar açmayı, Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyeye taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmayı, eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi ve Türk eğitim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmayı, açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinmiş köklü bir sivil toplum kuruluşudur.

1931 yılında Ankara Koleji ile okullar açmaya başlayan derneğin, yurt içinde ve KKTC’de olmak üzere okulları ve 2012 yılında kurduğu bir üniversitesi vardır. Verdiği karşılıksız burslarla bugüne kadar on binlerce öğrencinin geleceğine ışık tutan bir meşale olmuştur.

TED ANTALYA KOLEJİ, 2005 yılında TED’in 20.okulu olarak Şule Uzun ve İzzet Uzun tarafından açılmıştır. Yenilikçi, üretken, bilimsel düşünen, estetik beğenileri gelişmiş ve toplumsal duyarlılık sahibi bireyleri demokratik bir ortamda ve uluslararası standartlarda yetiştirmeyi vizyon olarak benimsemiş çağdaş bir eğitim kurumudur.

İlkokul, ortaokul ve lise binalarının yanı sıra at maneji, spor salonları, yarı olimpik yüzme havuzu, açık spor alanları, çok amaçlı salonu, modern mutfak ve yemekhaneleri, kültür salonu, kütüphanesi, kafeteryaları, işlevsel bahçesi, organik tarım serası ile 27.000 m2 alana sahip olan TED ANTALYA KOLEJİ, Antalya’nın ilk kampüs okuludur.

Okuldaki eğitim öğretim; TED Genel Merkezince onaylanmış programlar doğrultusunda, seçilmiş uzman eğitmenler tarafından yürütülmektedir. Modern donanımlara sahip sınıflarıyla ana diline duyarlı, yabancı dile önem veren, 2011 yılından beri verdiği mezunlarıyla eğitim kalitesini ortaya koyan, TÜBİTAK projeleriyle dünya çapında adını duyuran TED ANTALYA KOLEJİ; gücünü aldığı Türk Eğitim Derneğinin eğitim alanındaki öncü girişimlerine, çağdaş eğitim felsefesiyle katkıda bulunmaktadır.

Köklü bir geçmişe, sağlam bir yapıya sahip olan TED ANTALYA KOLEJİ; 2005’ten bu yana her alandaki kaliteli eğitim öğretim faaliyetleri ile yakaladığı başarıyı yıllar boyu geliştirerek sürdürecek ve güçlü eğitim kadrosuyla farklı olmaya, fark yaratmaya ve TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE İNANMAYA devam edecektir.


EĞİTİM – ÖĞRETİM POLİTİKAMIZ 

Değişen ve gelişen zaman diliminde eğitim ve öğretimin de durağan kalması düşünülemez. Toplumsal yaşamda meydana gelen her türlü sosyo-ekonomik gelişmeler direkt ve her şeyden çok eğitim sistemlerini etkilemektedir. Bu gelişimleri programlarına entegre edebilen kurumlar da ileride her alanda başarıyı yakalama şansına sahip olacaklardır.

Bu anlayışla TED Antalya Koleji olarak öncelikli hedefimiz; kendini tanıyan ve ifade edebilen, akademik başarı yanında kültürel donanıma sahip, iki yabancı dile hakim mutlu olmayı başarabilen ve hayata karşı güçlü durabilen bireyler yetiştirmektir. Bu süreçte öncelikli hedefimiz öğrencilerimizi yalnız bırakmadan tüm desteğimizin onların yanında olduğunu onlara hissettirebilmektir. İlke ve değerlerimizden asla taviz vermeden Atatürk ilke ve devrimleri, onun bizlere hediyesi olan çağdaş düşünce tarzı ve TED vizyonu bizlere her zaman ve her yerde ışık tutacaktır.

TED Antalya Koleji uyguladığı programlarla öğrencilerinin gelişimsel gereksinimleri karşılamayı, gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini desteklemeyi, öğrencilerinin tüm alanlardaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarmayı ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Okulumuz, öğrencilerine sunduğu öğrenim deneyimleriyle onların tüm zeka alanlarını geliştirmelerine olanak sağlamayı amaçlayan bir kurumdur. TED Antalya Koleji öğretim ve yönetim kadroları eğitimin anne-baba, öğrenciler, öğretmenler ve diğer okul çalışanları arasında iş birliği demek olduğunun bilincindedir. Bu yaklaşım gereği tüm paydaşlar arasında her zaman doğrudan iletişim kurulması ve okul hedeflerinin tüm bireylerce benimsenerek her alanda hayata geçirilmesi esasları uygulanır.

Tüm insanların demokratik hak ve özgürlüklerine saygı gösteren, Atatürk ilkelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ifadesini bulan demokratik ilkelere ve etik kurallara bağlı, duyarlı, sorumlu vatandaşlar yetiştirmek ve her öğrencinin ilgi duyduğu ve yetenekli olduğu alanları bulup teşvik etmek okulumuzun genel amaçlarının en önemli bölümünü oluşturur.

MİSYONUMUZ 
Kültürler arasında ilişki kurabilen, teknolojiyi kullanan ,bireysel farklılıkları önemseyen, bedenen ve ruhen sağlıklı, kendini geliştiren, özgüveni tam, spora ve güzel sanatlara ilgi duyan, çok yönlü, katılımcı ve paylaşımcı, bulunduğu ortamda kendini kabul ettiren ,ülke ve dünya gündemini takip eden, uyumlu, kolay iletişim kuran bireyler yetiştirmektir.


VİZYONUMUZ 

Demokratik bir ortamda ve uluslararası standartlarda, yenilikçi, üretken bilimsel düşünen, estetik beğenileri gelişmiş ve toplumsal duyarlılık sahibi bireyler yetiştiren çağdaş bir eğitim kurumu olmaktır.