İLKOKUL

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda kişisel gelişimlerine yön vermek, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarına rehberlik etmek, kendileri ve çevreleriyle barışık bir bakış açısı oluşturmalarını sağlamanın yanında yaşadıkları güçlüklerde çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır. Okul öncesinden itibaren sosyal-duygusal öğrenmeye önem vererek seviyeler arası dikey ve yatay bir planlama ile programlarımızı oluşturmaktayız.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, tüm öğrencilere çözüm ve süreç odaklı yaklaşan rehberlik anlayışını esas alır. Bu doğrultuda, bütüncül bir temelle gelişimsel, önleyici, yönlendirici çalışmalarımız bireysel, sınıf ve grup düzeyinde olup, öğrenci-aile ve okul arasında işbirliğine dayanır.

 

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HİZMETLER

ORYANTASYON ÇALIŞMALARI

Anaokulundan ilkokula, ilkokuldan ortaokula geçen öğrencilerin ve ara sınıflarda kayıt yaptırmış yeni öğrencilerin duygusal, sosyal ve eğitsel hazırlığını güçlendirmek için “okul oryantasyon programı” çerçevesinde çalışmalar düzenlenir. Bu kapsamda öğrencilerimiz için çeşitli sınıf çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları, grup dinamiği etkinlikleri düzenlenir.

 

BİREYSEL / GRUPLA REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Öğrenciler bireysel ve grupla yapılan rehberlik çalışmalarında bireysel farklılıklar, iletişim becerileri, benlik gelişimi konularında desteklenir.. Bu konular ilkokulun her kademesinde yaş gelişimine uygun etkinliklerle desteklenir.

 

KORUYUCU- ÖNLEYİCİ- EĞİTSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Koruyucu- önleyici- eğitsel çalışmalar, daha çok kişinin yararlanması amacıyla gruba yönelik olarak planlanmaktadır. Çocukların karşılaşabilecekleri güçlüklerin üstesinden gelmeleri ve yaşam becerileri kazanmaları için çok büyük önem taşımaktadır. Koruyucu ve önleyici çalışmalar ile öğrencilerin bu dönemde kazandıkları beceriler sayesinde karşılaşabilecekleri sorunları önlemelerinin yanı sıra, daha etkili davranan, özgüvenli bireyler olmaları da amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde ; Sağlıklı Yaşam, Çalışma Becerileri, Gelişim Dönemleri ve Özellikleri, Kriz Yönetimi, Teknolojinin Güvenli Kullanımı, Doğru İletişim Kurma ve Problem Çözme Becerileri, Stres- Kaygı ile Baş etme gibi çalışmalar yer almaktadır.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI

Değerler Eğitimi çalışmalarında çocukların kişisel, toplumsal, milli değerleri ile ilgili farkındalıklarını sağlayarak bu konuda onları bilgilendirmek ve yaşamlarındaki etkileri fark etmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar sınıf içerisinde düzenlenen etkinliklerle ilerlemektedir. Öğrencilerin olumsuz tutum ve davranışlarının azalmasına çok büyük destek sağlamaktadır.

 

İLKOKUL KARİYER PLANLAMA ÇALIŞMALARI

İlkokul düzeyinde öğrenci kendini tanıma sürecinde daha çok hoşuna giden veya gitmeyen şeklinde bir ayırım yapar. Bu nedenle bu dönemde hoşlanma kavramının üzerinde durulur. Başarılı olmak, sorumluluk alma kavramları bu dönemin önemli gelişim özelliklerindendir. Öğrencilere kariyer kavramı sorumluluklar, hoşuna giden etkinlikleri ve meslekleri tanımak, ilgi ve yetenekleri hakkında konuşabilmesi alanlarını destekleyen çalışmalar uygulanır. Birinci sınıftan itibaren artarak giden etkinlik ve uygulamalarla öğrenci kariyer tasarımı ve kendini tanıma kavramları ile tanışır. Bu dönemin çalışmaları kariyer tasarımı hakkında öğrencilerin farkındalık kazanmasına yönelik etkinliklerle desteklenir.

 

VELİLERE YÖNELİK HİZMETLER

Anne Baba Semineri

Yıl bir defa belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hem okul velisine hem de dış katılımcılara yönelik farklı konuşmacıların anne baba semineri organize edilir.

 

Bültenler:

Her dönemde bir defa çeşitli temalarla ilgili kapsamlı bir bülten velilerimize e-postalar aracılığı ile gönderilir.

 

Veliye Yönelik Bilgilendirici Paylaşımlar:

Yapılan sınıf rehberlik çalışmaları hakkında velilerimize içerik ve gözlemler ile ilgili bilgilendirici paylaşımlar ilgili sınıf danışmanı aracılığı ile  mesaj yoluyla yapılır.

 

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HİZMETLER

Sınıf Rehberlik Çalışmalarının Planlanması:

Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık planının öğretmenler, okul yönetimi ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü işbirliği ile yürütülmesi sağlanır.

Öğrenci Gelişim Takibi:

Öğrencilerin sınıf içindeki duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin düzenli takibi sınıf öğretmenleri ile birlikte yapılan haftalık bireysel görüşmelerle takip edilmektedir. Ayrıca öğrencinin ihtiyacına göre okul yönetimi ve ders öğretmenleri birlikte planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirilir.

Öğrenci Bilgilendirme Toplantıları:

Tüm öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerinin takibini sağlayan oryantasyon ve şube öğretmenler kurulu gibi toplantılarda, öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgilendirilir.