Ölçme Değerlendirme; öğretme ve öğrenmenin etkililiğini belirlemek amacı ile yapılan, eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı, sistematik bir süreçtir. Aynı zamanda eğitim sisteminin en etkili geri bildirim ve besleme mekanizmasıdır.

TED Antalya Koleji bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 ayrı bölümde üç ayrı ölçme değerlendirme uzmanı çalışmaktadır. Bu uzmanlar eğitim süreci boyunca akademik eksiklerle ilgili alınacak tedbir ya da sürece yönelik iyileştirmelere temel oluşturmak amacıyla, çeşitli ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanarak çalışmalarını yürütmektedirler.

Ölçme Değerlendirme Bölümünün genel amacı; öğrencilerimizin akademik gelişimlerini en sağlıklı şekilde takip etmek, objektif değerlendirmeler sonunda eksiklerini görebilmek ve sonuca yönelik stratejiler belirleyebilmektir. Müfredat içeriğine uygun ders konularının öğrenciler tarafından ne kadar kavranabildiği, kazanım eksiklerinin neler olduğu ile ilgili yapılan bu çalışmalar raporlanarak ölçme değerlendirme görüşleriyle birlikte gerekli birimlerle paylaşılır.

Okulumuzda akademik gelişimi takibe yönelik Seviye tespit ve Hazır Bulunuşluk , Kazanım tarama testleri, Ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlık amacıyla uygulanan Denemeler, öğrencinin dilde gösterdiği gelişimi ölçen sınavlar, yazılı ve ders içi sözel performans değerlendirmeleri uygulanmaktadır. Öğrencinin görevlerini yerine getirme sorumluluğu, derse katılımı ve sınıf içi çalışmaları, proje çalışmaları, performans görevleri ve öğrenmek için gösterdiği çabanın tümü de değerlendirmelerde ölçüt olarak alınır farklı ölçme değerlendirme teknikleri ile değerlendirilir.

Bu değerlendirmelere yönelik raporlamalar ve ölçme değerlendirme görüşleri her dönem “öğrenci gelişim karneleri” hazırlanarak veli ve öğrencilerle paylaşılır.