EKO-OKULLAR PROGRAMI

Eko-Okullar Programı okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Okulumuz, uygulamalarıyla almaya hak kazandığı Yeşil Bayrak’ı gururla dalgalandırmaktadır.

 

BEYAZ BAYRAK

Okulların, temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan projede gerekli kriterleri karşılayan okulumuz her yıl “Beyaz Bayrak ve Sertifika” ile ödüllendirilir.

 

BTU (BECERİ TASARIM UYGULAMALARI)

Beceri Tasarım Uygulamaları kapsamında öğrencilerimiz, yeni nesil tasarım ve geçmişe dayanan zanaatla el becerilerini, üretim teknolojilerini, STEM’i ve meslek rollerini sınıf öğretmenleri rehberliğinde öğrenerek bir ürün ortaya çıkaracaklardır.

Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu uygulamada öğrencinin kendisini, meslekleri ve çevresini tanıması; yeni çağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik ve takım çalışması becerilerini kazanması hedeflenmektedir.

 

P4C (Philosophy for Children )

 

Merak duygusunun yoğun olduğu İlkokul yıllarında hedefimiz öğrencilerimizin sorgulayıcı düşünme yapılarının kaybolmadan gelişmesini sağlamaktır. “Çocukların için Felsefe” etkinliklerimizde çocuklarımızın düşünme becerilerini geliştiren çalışmalar yaparak, onların bir topluluk içerisinde aktif katılım göstermelerine, fikirlerini özgürce söylemelerine ve karşıt fikirleri sabırla ve saygıyla dinlemelerine, duygusal esnekliklerini ve sosyal becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan ortamlar P4C sertifikarına sahip öğretmenler tarafından  sağlanmaktadır.

 

LOUD HOUSE  (TED MÜNAZARA ETKİNLİĞİ)

Öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini ve fikirlerini özgürce ifade eden bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız. TED Antalya Koleji tarafından 2015 yılında başlatılan münazara etkinliğimiz, tüm TED okullarının 4. sınıf öğrencilerini Antalya’da misafir eder. Mayıs ayında yapılan etkinliğimizde katılan öğrencilerimiz 3 gün boyunca Antalya’nın seçkin otellerinde konaklar. Güncel konuların ve dünya sorunlarının tartışıldığı münazaralarda öğrencilerimiz söz alarak topluluk önünde konuşma becerilerini de güçlendirdiler.

 

TOEFL EXAMS (Test Of English As a Foreign Language)

Ana dili İngilizce olmayanların İngilizce bilgisini ölçmek amacıyla, Amerika’da New Jersey Eyaletinde bulunan Educational Testing Service (ETS) tarafından dünyanın pek çok merkezinde düzenlenen TOEFL bir sınavlar bütünüdür ve bu sınavlar öğrencilerin yaşlarına göre aşamalı olarak alınmaktadır. Bu sınavlar dizisinin en son basamağı olan TOEFL IBT’nin TED Antalya Koleji Özel Lisesi 11. sınıfta alınması hedeflenmektedir. Böylece öğrencilerimizin üniversite hazırlık atlama, yurtdışı eğitim programlarına başvuru, vize alım işlemlerinde kolaylık gibi durumlarda uluslararası geçerliliği olan bir sertifika alması sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin ilk ve ortaokul düzeyinde aldıkları TOEFL Primary ve TOEFL Junior sınavları, öğrencilerimizin sınavlar bütününün son aşaması olan TOEFL IBT’de başarılı olmalarını çok büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. İlkokul 4. Sınıfta öğrencilerimiz İngilizce derslerinde TOEFL Primary sınavlarına hazırlanır ve katılırlar.