TED Antalya Kolejinde MEB onaylı ulusal ve uluslararası programlar uygulanır.

Bunlar;

- Cambridge Sınav Merkezi olan TED Antalya Kolejinde uluslararası ingilizce dil yeterlik sınavları olan ilkokulda TOEFL PRIMARY, ortaokulda TOEFL PRIMARY-2 ve TOEFL JUNIOR, Lisede ise TOEFL IBT uygulamaları.

- “Ağırlıklı Yabancı Dil” kapsamında okul öncesinde çift dilli eğitim, ilkokulda ise yoğunlaştırılmış ingilizce eğitimi verilmektedir. Yoğunlaştırılmış ingilizce eğitimi 5. sınıfta da artarak devam etmektedir.

- Ayrıca okulumuzda farklı seviyelerde DELE ve GOETHE sertifika programları uygulanmaktadır. Okulumuz aynı zamanda bu programların onaylı sınav merkezidir.TED Okullarında uygulanan ulusal ve uluslararası programlar:
1LİDEP
Ortaokul öğrencilerimizin liseye geçişlerinde girecek oldukları ulusal sınavlara (LGS) hazırlık çalışmalarını kapsamaktadır. Bu çalışmalar 7. ve 8. Sınıf öğrencileri ile hafta içi ve Cumartesi günleri yapılmaktadır. Dersler, öğrencilerin deneme sınav sonuçlarına göre seviye gruplarında yapılır. Gruplar sınav takviminde belirtilen deneme sınavlarından sonra tekrar güncellenir.

Deneme sınavları sonuçlarına göre Ölçme ve Değerlendirme Birimi, öğrenci, veli, ders öğretmeni ve okul yönetiminin bilgilendirmesini sağlar. Buna göre öğrencinin eksik kazanımlarının giderilmesine yönelik KTS (Kazanım tamamlama saatleri) ler planlar.

LİDEP çalışmalarının değişilmez bir parçası olan “Danışmalık Sistemi” öğrencilerin hem akademik hem de sosyal takibi açısından son derece önem arz etmektedir. Sınava hazırlanan öğrencinin ailesi ile sürdürülen iletişim köprüsünün en önemli ayağıdır. Sene başında ilgili PDR Uzmanı ve Müdür Yardımcısı tarafından oluşturulan 10-12 kişilik danışmanlık grupları düzenli olarak her hafta toplanır, kontrolleri yapılır ve çalışmaları planları yapılır.

2ÜDEP
Üniversite destek eğitim programı (ÜDEP) adı altında yürütülen çalışmalar TED Antalya Koleji Özel Lisesinin açılışından bu yana uygulanan en önemli destek eğitim programlarındandır.

Üniversite destek eğitim programı (ÜDEP) adı altında yürütülen çalışmalar TED Antalya Koleji Özel Lisesinin açılışından bu yana uygulanan en önemli destek eğitim programlarındandır.

ÜDEP, öğrencilerimizin üniversiteye kabulünde uygulanan Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavına hazırlık sürecinde akademik ve rehberlik çalışmalarının düzenlenmesi, planlanması ve uygulanmasını kapsamaktadır.

Bu programla amaç, öğrencinin bir üst eğitim ve öğretim kurumuna geçişte dışa bağımlılığı en aza indirebilmektir. Katılımın zorunlu olduğu bu program, 11 ve 12. Sınıfta yürütülmekte olup hafta içi ve hafta sonu cumartesi günlerini kapsamaktadır. Yapılan tüm çalışmalar bölüm başkanları ve okul yönetimi tarafından planlanarak, sınava hazırlık sürecinde tecrübeli ve istekli öğretmenler tarafından yürütülmektedir.

ÜDEP çalışmaları kapsamında öğrenciler içerisinde seviye grupları oluşturularak yapılan deneme sınavı sonucuna göre gruplar arasında gruplar arasında değişikliğe de imkân verilmektedir.

Geri bildirim almak için yapılan deneme sınavları ölçme ve değerlendirme birimimiz tarafından titizlikle değerlendirilmektedir. Ölçme ve değerlendirme birimi ayrıca öğrenciye ait sonucun öncelikle öğrencinin kendisi olmak üzere; veli, ders öğretmeni ve okul yönetiminin haberdar edilmesini sağlar. Buna göre öğrencinin eksiklerinin giderilmesine yönelik planlamalar yapılmaktadır.

Uygulamaya başladığımız günden beri ÜDEP çalışmaları birçok TED okuluna da bu yolda örnek olmuştur.
3SAT(Scholastic Aptitude Test)
TOEFL IBT sınavının yanında öğrencilerimizi Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite giriş sınavı olan SAT, ayrıca yurtdışı başvurularında öğrencilerin akademik yeterliliklerinin ölçülmesinde temel rol oynamaktadır. SAT sınavı Türkiye’deki yabancı uyruklu öğrencilerin seçkin üniversitelere başvuru yapması ve kabul edilmeleri için gerekli bir sınavdır.
4AP
İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak da adlandırılan Advanced Placement (AP) programı, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan, eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerektiren bir programdır. ABD’nin dışında 60’tan fazla ülkede AP Programı uygulanmakta ve tanınmaktadır. .

AP Programı öğrencilere, lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden üniversitede muaf olma imkânı sağlar. Özellikle öğrencilerin yurt dışı üniversite başvurularında kabul aşamasında, bir öğrencinin lise döneminde AP dersleri almış ve sınavlardan başarıyla geçmiş olması akademik eğitim için hazır olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

AP derslerini alıp, sınavlarda başarılı olan öğrenciler hem üniversitelere başvuru sürecinde standart başvuru yapan öğrencilere göre daha avantajlı olurlar hem de üniversiteye başladıklarında bu derslerden muaf olma şansını yakalarlar. Ayrıca çift-anadal programlarında (double major) daha kolay okuyabilirler.

Bu programa 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında başlanılması planlanmaktadır.
5TED – KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Türk Eğitim Derneği ile Kanada Hükümeti arasında imzalanan Kanada Eğitim Anlaşması kapsamında tüm TED Okulları öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar TED Okullarında eğitime devam etme ve çift diploma alma hakkına sahiplerdir.

Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurtdışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.