Okulumuzda, ilk müdahale ve takip için yeterli donanıma sahip revirimiz mevcuttur.

Revirimizde okul hemşiresi tam gün, okul doktoru üç gün hizmet vermektedir.

Sağlık sorunu olan öğrenci, ilgili müdür yardımcısından alacağı izin belgesi ile revire yönlendirilir. Acil durumlarda öğrenci revire doğrudan da başvurabilir. Okul hemşiresi, öğrenciyi karşılayıp şikâyetine göre ilk muayene ve müdahalesini yapar. Öğrenci derse devam edebilecek ise revirden derse kabul kâğıdı alarak sınıfına gider. Derse devam edemeyecek kadar rahatsız olan öğrenci, bir süre revirde gözlem altında tutulur, müdür yardımcısı tarafından velisine haber verilir .

Uzun süren rahatsızlık, ciddi yaralanma gibi ileri tetkik, tedavi veya dinlenme gerektiren durumlarda öğrenci velisi aranarak bilgilendirilir, gerekiyorsa öğrenciyi okuldan alması istenir. Okuldan çıkış için okul hemşiresi ve müdür yardımcısının imzaladığı izin belgesi düzenlenir.

Velinin beklenemeyeceği kadar acil durumlarda, hasta/yaralı okul hemşiresi nezaretinde, velisi bilgilendirilerek en yakın sağlık kuruluşuna götürülür.