UZUN ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.
(TED ANTALYA KOLEJİ)
Öğrenci Velileri İçin
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Okulumuza kayıtlı öğrencilerin kişisel verilerine ilişkin, veri sorumlusu sıfatını haiz bulunmaktayız.

Ön kayıt, kayıt, burs başvuru listelerinin oluşturulması ve kayıt sonrası tarafınızca yapılacak olan ödeme işlemi süreçlerinin yürütülebilmesi için sizlerden aldığımız kimlik fotokopilerinde ve diğer belgelerde yer alabilecek din ve kan grubu ile çocuğunuza ait tahlil sonucu, kullanılan ilaçlar, hastalıklar, raporlar, edinilmiş sertifika ve belgeler, aile bilgileri, resim, görüntü ve ses kaydı ile tarafınıza ait kredi kartı ve banka bilgi verileri özel nitelikli kişisel verilerdir. Rızanızı verdiğiniz takdirde süreçlerimizin hızlı ve etkili yürütülebilmesi için üzerinde bu verilerin de bulunabileceği kimlik fotokopilerinizin, sair belgelerin olduğu gibi saklanacağını, aksi takdirde kimlik fotokopisi ve diğer belgeler üzerinde yer alabilecek özel nitelikli kişisel verilerin karalama, maskeleme gibi bir bağ koparma yöntemi ile kapatılarak kimlik fotokopisinde yer alan normal nitelikli kişisel veriler bakımından hukuka uygun veri işleme faaliyetlerimizin devam edeceğini bilginize sunarız.

Ön kayıt, kayıt, burs başvurusunda bulunan çocukların sağlık durumları ile ailenin ekonomik koşullarının tespit edilebilmesi için tarafımıza ileteceğiniz,  varsa çocuğun veya aile fertlerinin sağlık durumuna  ve/veya tedavi sürecine ilişkin bilgiler özel nitelikli kişisel verilerdir. Ön kayıt, kayıt, burs başvurusu değerlendirmesi bakımından çocuğun ihtiyaçları ve ailenin ekonomik koşullarının doğru bir şekilde değerlendirilmesi için faydalı ve/veya gerekli olması nedeniyle tarafınızca bize iletilen bu verilerin işlenmesi için açık rızanız gerekmektedir.

—————————————————————————————————————–

Uzun Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti. (Ted Antalya Koleji)’ne bildirmiş olduğum çocuğumun ve ailemize ait sağlık bilgilerimiz gibi özel nitelikli olanlar da dahil olmak üzere tüm kişisel bilgilerimizin; elde edilmesine, toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, sınıflandırılmasına, işlenmesine, gerekirse anonim hale getirilmesine, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere da dahil olmak üzere gerektiğinde 3. Kişiler ve resmi kurumlar ile paylaşılmasına hem Uzun Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti. (Ted Antalya Koleji) hem de söz konusu taraflarca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Kişisel Bilgilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme hükümlerine göre işlenmesine açık rıza veriyorum.