Türkçe bölümünün genel amacı; öğrencilerimize anlama ve anlatma ile ilgili dilsel beceri ve alışkanlıkları kazandırmak, onların Türkçeyi özenli kullanmalarını sağlayarak yetkin bir ana dil bilinci oluşturmaktır.

Türkçe dersi; dilbilgisi alanlarının okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma becerileriyle bir bütünlük içinde işlendiği bir derstir. Bu dersin amacı öğrencilere Türk dilini tüm zenginliğiyle tanıtmak, dil bilincini geliştirmek, edebi metinler aracılığıyla estetik zevk kazandırmak ve tarihi akış içinde kendi kültürünü, düşüncesini ve zevkini metinlerde belirlemek, yerelden evrensele açılan bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamaktır.

Türkçe dersi; 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenci merkezli bir yaklaşımla “dinleme”, “konuşma”, “okuma”, “yazma” ve “dil bilgisi” olmak üzere çok yönlü ve girişik nitelikli becerileri geliştirmeyi amaçlayan etkinlikler çerçevesinde yürütülür. Yazılı anlatım çalışmalarında ilk aşamada paragraf yazma uygulamaları yapılır. Daha sonraki aşamalarda paragraftan bütünlüklü yazıya geçiş sağlanır. Haber yazısı, öykü, dilekçe, mektup, şiir, fabl, masal türlerinde yazılar yazılır; yazılı ve sözlü olarak görsel yorumlama etkinlikleri yapılır. Metin merkezli derslerde okuduğu anlama ve yorumlama çalışmaları yapılır. Dil bilgisi etkinlikleriyle kazanımlar tekrar edilir. Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeleri için, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini, yorum ve düşünce üretme yetilerini geliştirmelerini sağlayacak uygulamalar yapılır. Türkçenin inceliklerine, kurallarına, yazı türleriyle ilgili özelliklere dikkat çekilir; öğrencilerin bu bilgiler ışığında kendi ürünlerini yaratmalarına olanak sağlanır.

Bölüm Etkinlikleri:

• Yaratıcı okuma etkinlikleriyle öğrenci düzeyine uygun, Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş, her yıl için en az sekiz kitabın okunması sağlanır.
• Öğrenciler; okuma etkinliklerinde canlandırma, soru-cevap, görselle ifade etme, duyguları renklere ve resme dökme gibi çalışmalarla desteklenir.
• Öğrencilerin il, ilçe ve okul çapında gerçekleşen her türlü yarışmaya katılması sağlanır.
• Okunan kitapların yazar ve şairleri başta olmak üzere sanatçılarla söyleşi ve kitap imza günleri düzenlenir.
• Seçilen okuma kitaplarına paralel olarak “Yaratıcı Yazma” ya da “Yaratıcı Okuma” atölyeleri yapılır.
• 5 ve 6.sınıflarda verilen araştırma ödevleriyle ana dilimizi doğru ve etkin kullanma, yapıcı-yaratıcı ve özgün düşünceler üretebilme, yazım ve noktalama kurallarına özen gösterme, sistemli düşünme, kendini yazarak, konuşarak doğru bir biçimde ifade edebilme çalışmalarına yer verilmektedir.
• Bunların yanı sıra tüm gruplarımızda LGS’ ye hazırlık çalışmaları, kurslar ve etütlerimizle öğrencilerimiz akademik alanda sürekli desteklenir.