Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri Türk milli eğitiminin temel amaçlarına en uygun şekilde işlenmektedir.

Konular müfredat ve yıllık planlara uygun olarak, hurafelerden arındırılmış, öğrencilerin günlük hayatta karşılarına çıkabilecek olaylardan örnekler verilerek en başta vatan, millet, bayrak, Cumhuriyet ve Atatürk sevgisi gibi konulara uygun olarak işlenmektedir.

Evrensel ahlak ilkelerinin vazgeçilmezliği, milli ve manevi değerlerimiz, örf ve adetlerimiz konular içerisine yayılarak belleklere yerleştirilmektedir.

İnançlı, bilgili, ahlaklı, çevresine ve evrene karşı sorumluluklarını bilen; çağına ve yarınlara duyarlı; iyiliği, kardeşliği, merhameti bilen, aynı zamanda çalışkan, bilgili öğrenciler yetiştirmek de dersimizin kapsamı içerisindedir.

Öğrencilerin aldıkları bilgileri günlük hayatta uygulamaları için telkinlerde bulunularak bilgiden uygulamaya geçiş hedeflenmektedir.

Öğretim konusu yapılan bilgiler, öğrencilere zihinsel bir süreç yaşatılarak öğretilmeye çalışılmaktadır. Bu, dersin genel amacına ulaşmasını daha kolay hale getirmektedir. Böylelikle, günlük hayatlarında karşılaştıkları dini içerikli problemleri doğru bilgiyle, akıl ve mantık süzgecinden geçirerek daha kolay çözebilmeleri de  hedeflerimiz arasındadır.