Etkinlikler aracılığı ile öğrencilerimizin hareketler yolu ile fiziksel gelişimlerini ve eğilimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır; sportif beceri gelişiminin yanında ruh ve beden sağlığını koruyarak sosyal yaşama uyumlarını sağlamak, aynı zamanda öğrencilerimize duygusal davranışlar ve alışkanlıklar kazandırmaktır.

Eğitimde amaçların gerçekleştirilmesinde öğrencilerin zihinsel ve duygusal eğitimleri içinde şartların düzenlenmesine bağlıdır. Bu nedenle beden eğitimi ve spor genel eğitimin ayrılamaz bir parçasıdır. Öğrencilerimizin “Yaşam Boyu Spor” ilkesinden hareket etmelerini, sporun insan yaşamın değişmez bir parçası olduğu gerçeğini görmelerini ve benimsemelerini sağlamak Beden Eğitimi Bölüm felsefesidir.