Eğitim programımız; esneklik ilkesini benimseyen ve yeniliklere açık bir program olup, öğrencilerin bireyselliklerini ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, duygusal ve zihinsel potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlamayı ayrıca onları duygusal, zihinsel ve sosyal açıdan ilköğretime hazırlamayı amaçlamaktadır. Okul Öncesi Bölümü’nde dünya genelinde geçerliliği olan birçok modelden esinlenerek, MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ile karılan, TED Bilim Kurulu’nun denetiminde hazırlanan özgün “Karma Model” uygulanmaktadır.

İzlediğimiz eğitim programları oluşturulurken, geçici yeniliklerle değil, alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyerek, kültürel özelliklerimizle örtüştürerek, öğrencilerimizin gelişim süreçleri ve bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak harmanlanmaya özen gösterilmektedir. Bireysel özellikler öğrencilerin kendilerine özgü büyüme ve gelişme eğrilerini, öğrenme stillerini, kişilik özelliklerini, ailenin tutumlarını ve çevresel yaklaşımları kapsayan bir bütündür. Okulumuzda öğrencilerin; dengeli ve açık fikirli, kararlı-güvenli ve duyarlı, yaratıcı, sorgulayan ve problem çözebilen, nasıl öğreneceğini bilen ve bunun sonunda yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, teknolojiye hakim, farklı dillerde kendini ifade edebilen, toplumun gelişimine katkıda bulunan bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu görüşlerden hareketle “Değerler Eğitimi”, “Proje Uygulamaları”, “Aile Katılım Etkinlikleri” gibi çeşitli programlar planlanmakta ve uygulanmaktadır. Branş etkinliklerimiz İngilizce, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik, Bilişim Teknolojileri, Yoga ve Satranç’tan (5 yaş) oluşmaktadır. Yabancı dil kazanım etkinlikleri, programımızın önemli bir bölümünü kapsamaktadır.

Çift Dilli Eğitim ile öğrencilerin İngilizce’yi diğer etkinliklerde de kullanmalarını ve duyarak içselleştirmelerini sağlamaktır. Yıl sonunda öğrencilerin yıl içi tekinliklerinden seçtikleri çalışmalarla oluşturuan, velilerine Türkçe ve İngilizce olarak sundukları portfolyo değerlendirmesi, ara dönemlerde öğrenci gelişimlerini gösteren ara karneler ve dönem ve yıl sonlarında branş öğretmenlerinin de doldurdukları gelişim raporları ile öğrenci gelişimleri düzenli olarak izlenmekte ve paylaşılmaktadır.