Çocuk Yogası çeşitli hikayeler eşliğinde ve oyunlarla yapılan özel bir yoga türüdür. Yoga hareketleri, nefes çalışmaları ve dinlenme tekniklerinden oluşur. Çocuğun beden farkındalığını, yaratıcılığını ve konsantrasyonunu arttırır. Çocuk yogasında yer alan hareketler, çocukların gelişim süreçleri ve bedensel ihtiyaçlarıyla bağlantılıdır. Hareketler çocukların rahatlıkla yapabileceği, bedenlerini zorlamayacak niteliktedir. Yoga hareketleri ile dikkat, denge ve esneklik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.Yoga çocukların çevrelerine karşı daha duyarlı ve barışçıl bireyler olmalarını sağlar, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirir. Çocuk yogası çocukların merak etmelerini, soru sormalarını, bedensel ve duygusal farkındalıklar yaşamalarını, rahatlamalarını sağlar.

Okul Öncesi Bölümü Yoga etkinliklerimiz haftalık ders programına entegre edilmiş olup, Çocuk yogası eğitimi almış sınıf öğretmenlerimiz önderliğinde uygulanır.