Zeka gelişiminde çift dilli eğitimin önemli katkıları olduğu bilim adamlarınca ortaya konmuştur. İki farklı dil, iki farklı düşünme biçimini geliştirmekte ve çift dilli eğitimle yetişen çocuklar soyut kavramları çok daha çabuk algılamaktadır. Çift dil, bireye, dikkat dağılmasının engellenmesi, aynı anda birden fazla işe kolayca odaklanabilme, farklı durum ve ortamlara kolaylıkla uyum sağlayabilme ve bilgiyi daha uzun süreli zihinde tutabilme gibi pek çok zihinsel avantaj sağlamaktadır.

Ted Antalya Koleji Okul Öncesi İngilizce Zümresi olarak “ Dual Language” eğitimi sayesinde öğrencilerimizin diğer derslerdeki başarılarının da artmasını, problem çözmede ve güçlüklerle baş edebilmede daha etkin beceriler geliştirmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Çift Dilli Eğitim Programımız, anadili İngilizce olan yabancı öğretmenlerle yürütülmektedir. Yabancı öğretmenler, öğrencilerin İngilizce’yi anadilini öğrenir gibi, eğlenceli ve aktif bir biçimde derse katılımlarını sağlayarak İngilizce’yi edinmelerine destek olurlar. Amacımız İngilizce’yi öğretmek değil, şarkılar, oyunlar, hikaye anlatımı gibi doğal yöntemlerle İngilizce’yi edindirmektir.

Tüm günlük İngilizce programımız, öğrencilerimizin İngilizce’yi sevmelerini ve bu dile karşı farkındalıklarını arttırmayı hedeflemektedir. Bu anlayıştan yola çıkarak, müfredatlar arası bir yaklaşım ve eğlenceli projelerle öğrencilerimizi desteklemekteyiz.

MÜFREDATLAR ARASI YAKLAŞIM:

• Halka Zamanı Etkinlikleri (Günlük rutinleri tekrar ederler ve tema doğrultusunda sorulan soruları cevaplayarak günün ilk ders etkinliğine başlarlar.)

• İngilizce Fen Etkinlikleri (İşledikleri konulara paralel ve deney yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, vb. etkinlikleri yaparlar.)

• İngilizce Matematik Etkinlikleri (Sayıları tanıma, toplama-çıkarma, örüntü kurma, grafik oluşturma ve gruplandırma, vb etkinlikleri yaparlar.)

• İngilizce Sanat Etkinlikleri ( Ünlü ressamları ve yaklaşımlarını tanırlar, motor becerileri destekleyici etkinliklere katılırlar. “Artist Studies” projesiyle de bu etkinlikleri sanat çalışması olarak sergilerler.)

• İngilizce Müzik Etkinlikleri (Şarkılar, kurallı danslar ve ritim becerileri ile işledikleri konulara paralel etkinliklere katılırlar, ünlü müzisyenler ile ilgili bilgi sahibi olurlar.)

• İngilizce Drama Etkinlikleri ( Dil gelişimi, hayal gücü ve yaratıcılıklarını destekleyici hikâye oluşturma, doğaçlama yapma, rol oynama vb. etkinliklere katılırlar. “ Scavenger Hunt/Treasure Hunt” projeleriyle de bu etkinlikleri pekiştirirler.)

• İngilizce Mutfak Etkinlikleri (Motor becerileri destekleyici etkinlikleri tadarak, dokunarak, yaparak ve yaşayarak öğrenirler. “ Yummy, Yummy in My Tummy projesiyle de bu etkinlikleri ürüne dönüştürürler.)

• İngilizce Ses Bilgisi ( Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları ile ilgili “phonics” (ses) çalışmaları yaparlar, sözcük ve kelime farkındalığı kazanırlar. “Phonics Bee” projesiyle de eğlenceli bir sunum yaparlar.)

• İstasyon Durakları Yöntemi (Küçük gruplar halinde oluşturulan öğrenme duraklarında, 2 İngilizce öğretmeni eşliğiyle öğrenme aktivitelerine katılırlar ve öğretmenlerimiz öğlencilerimizin haftalık kazanımlarını bireysel olarak değerlendirip gözlem raporu dosyalarına işlerler).

• İngilizce Sosyal Bilgiler Etkinlikleri (Farklı ülkeler ve kültürlerine ait farkındalık oluşturup, o kültüre ait etkinliklere katılırlar. “Country Festival Day/Fall and Spring Festivals” projeleriyle de bu etkinlikleri festival günü olarak kutlarlar.)

• Portfolio Day ( Bir yıl boyunca yapılan tüm çalışmalar ve “Portfolyo Sunum Dosyaları” sene sonunda düzenlenen “Portfolyo Günleri”nde velilerimizle paylaşılır.)