Okul Öncesi Bölümü’nde Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Destekli Eğitim dersleri gerçekleştirilmektedir.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde öğrenciler temel bilgisayar becerileri kazanırlar. Aynı zamanda seviyelerine uygun Kodlama ve Robotik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Bilgisayar Destekli Eğitim dersleri programı çerçevesi içinde ise, hatırlama, sınıflandırma, genelleme gibi çeşitli düşünce süreçleri periyodik olarak kazandırılır.

Gerçekleştirilen her iki ders, çocuğa öğrendiklerini tekrar etme ve bir sonraki aşamaya geçme olanağı vermektedir. Bu deneyimler çocuğun keşfederek öğrenme, problem çözme ve karar verme gibi bilişsel süreçleri kullanmasını sağlar. Çocuklar bilgisayarla öğrenme süreci içindeyken kendi başlarına öğrenme yolları geliştirmeyi başarabilir ve her çocuk kendi hızına göre ilerleme sağlayabilir. Aynı zamanda kendi stratejilerinin eksikliklerini, kendi potansiyel güçlerini, özgün durumlarını fark edebilir.

Bilgisayar alanındaki dersler çocukların el göz koordinasyonlarını, algılama yeteneklerini, bilişsel gelişimlerini ve yaratıcılıklarını da geliştirmektedir. “Türk Eğitim Derneği Anaokulları Eğitim Programı” esas alınarak hazırlanan “Anaokulu Bilgisayar Destekli Eğitim Etkinlikleri” öğretmen kitabındaki etkinlikler uygulanmaktadır.