“Savaşın beş kuralı vardır: Ölçme, değerlendirme, hesaplama, kıyaslama ve zafer. Mevzi ölçmeyi, ölçme değerlendirmeyi, değerlendirme hesaplamayı, hesaplama kıyaslamayı, kıyaslama ise zaferi doğurur.”

           Sun Tzu

 

Ölçme Değerlendirme; öğretme ve öğrenmenin etkililiğini belirlemek amacı ile yapılan, eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı, sistematik bir süreçtir. Aynı zamanda eğitim sisteminin en etkili geri bildirim ve besleme mekanizmasıdır.

TED Antalya Koleji bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 ayrı bölümde  üç ayrı ölçme  değerlendirme  uzmanı  çalışmaktadır. Bu uzmanlar eğitim süreci boyunca akademik eksiklerle ilgili alınacak tedbir ya da sürece yönelik iyileştirmelere temel oluşturmak amacıyla, çeşitli ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanarak çalışmalarını yürütmektedirler.

Ölçme Değerlendirme Bölümünün genel amacı; öğrencilerimizin akademik gelişimlerini en sağlıklı şekilde takip etmek, objektif değerlendirmeler sonunda eksiklerini görebilmek ve sonuca yönelik stratejiler belirleyebilmektir.  Müfredat içeriğine uygun ders konularının öğrenciler tarafından ne kadar kavranabildiği, kazanım eksiklerinin neler olduğu ile ilgili yapılan bu çalışmalar raporlanarak ölçme değerlendirme görüşleriyle birlikte gerekli birimlerle paylaşılır.

Okulumuzda akademik gelişimi takibe yönelik Seviye tespit ve Hazır Bulunuşluk , Kazanım tarama testleri, Ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlık amacıyla uygulanan Denemeler, öğrencinin dilde gösterdiği gelişimi ölçen sınavlar, yazılı ve ders içi sözel performans değerlendirmeleri uygulanmaktadır. Öğrencinin görevlerini yerine getirme sorumluluğu, derse katılımı ve sınıf içi çalışmaları, proje çalışmaları, performans görevleri ve öğrenmek için gösterdiği çabanın tümü de  değerlendirmelerde ölçüt olarak alınır farklı ölçme değerlendirme teknikleri ile değerlendirilir.

Bu değerlendirmelere yönelik raporlamalar ve ölçme değerlendirme görüşleri her dönem  “öğrenci gelişim karneleri” hazırlanarak veli ve öğrencilerle paylaşılır.

 

LİSE ÜDEP  BAŞLIĞININ ALTINA ÖLÇME YAZISI;

TED Antalya Koleji Özel Lisesi Ölçme ve Değerlendirme birimi Üniversite Hazırlık Destek Programı (ÜDEP) kapsamında, eğitim öğretim süreci boyunca uygulanan tüm sınavların koordinasyon, uygulama, raporlamalarından sorumludur.

Sınav uygulamalarının değerlendirmelerini bölüm başkanlarıyla paylaşır. 

Akademik bölümlerle yürütülen ortak çalışmalar doğrultusunda; konu/kazanım analizleri ile öğrenmenin derecesini tespit ederek, okul yönetimi-öğretmen-öğrenci ve veliye geri bildirim verir, öğrenme sürecine yönelik farkındalığın arttırılmasını sağlar.

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerine geri besleme sağlayan sınav analizleri K-12 programımızda yayınlanmaktadır. Böylece hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz, öğrencimizin sınavdan aldığı puanla birlikte detaylı sınav analizlerine ve Öğrenci Bilgi Haritasına ulaşabilmektedirler.