TED Antalya Koleji Özel Lisesinde Yabancı Dil, iletişime dayalı modern öğretim yöntemleri kullanılarak öğrencilerimizin dili gerçek ortamlarda güvenle kullanacakları beceri ve bilgiye sahip olmaları hedeflenerek öğretilir.  Öğrenciler yalnızca yaygın olarak kullanılan dil bilgisi kuralları ve kelimeleri değil, teknik terimleri de öğrenir. Bu gelecekteki eğitim ve kariyerleri için gereklidir.

Lisemizde İngilizce dersleri kur sınıflarında işlenir. 9. sınıfın başında gerçekleştirilen seviye tespit ve TED Genel Merkez Kur Belirleme Sınav sonuçları göz önünde bulundurularak seviyeleri belirlenen öğrenciler 11. sınıfın sonuna kadar kur sınıflarında İngilizce derslerini işler ve kendilerine uygun öğrenme ortamında öğrenim görme imkânı elde ederler. Yapılan sınavlarda gösterilen başarıya göre öğrenciler seviyeler arasında dikey geçiş yapabilmektedirler.

Öğrencilerimiz TED Antalya Koleji Lisesinde İngilizce eğitimi sonunda girdikleri TOEFL, SAT gibi sınavlarda başarılar elde etmekte ve aldıkları sertifikalar yurt içi ve yurt dışı üniversite eğitimlerinde çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Okulumuzda yoğun İngilizce derslerinin yanı sıra öğrencilerimizin öğrendikleri dili ders dışında pekiştirecekleri ortamlar sağlanmakta, MUN (Birleşmiş Milletler Simülasyonu ) ve GCC ( Dünya Vatandaşlığı Kulübü) gibi etkinlikler ve projeler yapılmaktadır.

 

TED GCC GLOBAL CITIZENSHIP CLUB DÜNYA VATANDAŞLIĞI KULÜBÜ

Öğrencilerin dünya sorunları hakkında farkındalık düzeylerini artırmak, çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak ve sorumluluk bilincini geliştirmek hedefleri doğrultusunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL Lisesi’nde TED DÜNYA VATANDAŞLIĞI KULÜBÜ çalışmaları başlatılmıştır.

Dünya Vatandaşlığı Kulübüne (Global Citizenship Club) Okulumuzun 9. Sınıf öğrencileri ile başlayarak bu kulüpteki öğrencilerin 11. Sınıf sonuna kadar 3 yıl boyunca aynı kulüp çalışmalarına katılmaları beklenmektedir. 3 yıl boyunca yapılacak çalışmalar ile öğrenciler TED Üniversitesinde yaz okuluna katılarak sertifika almış, Uluslararası tanınırlığı olan bir belge almış olacaklar ve yurtdışında en az bir kez, Türkiye’de ise 6 kez ilgili konferanslara katılmış olacaklardır.

Kapsam:

TED Üniversitesi Dünya Vatandaşlığı Yan Dal Programındaki 9 ders içeriği uyarlanarak 3 ders yılı boyunca kulüp çalışmalarında kullanılacak ve TED Üniversitesi öğretim görevlileri ile işbirliği yapılacaktır.

9, 10 ve 11. Sınıf bitimini takiben kulüp öğrencileri TED Üniversitesinde 2-3 hafta süreli yaz okuluna katılarak sertifika almaya hak kazanacaklardır.

10.Sınıfın ikinci dönemi ve 11. Sınıfın birinci dönemi boyunca öğrenciler Oxford AQA Independent Project Qualification dersini alarak, uluslararası tanınırlığı olan sertifikaya sahip olacaklardır.

Üç yıl sürecek kulüp çalışmasında öğrenciler bir kez Starsburg’da Avrupa Parlamentosu çalışmalarına, her yıl bir kez TED Üniversitesi tarafından düzenlenecek zirve toplantısına ve her yıl bir kez kulüp çalışmasına katılan bir TED Okulunda düzenlenecek paylaşım toplantısına katılacaklardır.

Amaç:

Öğrencilerin dünya sorunları hakkında farkındalık düzeylerini artırmak, çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak ve öğrencilerde sorumluluk bilincini geliştirmek

Üniversite ortamına öğrencileri hazırlamak

Akademik ortamda İngilizce konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek

TED aidiyetini artırmak

GCC Kulübü Öğrencilerimiz 14 ve 16 Kasım, 2018 tarihlerinde interaktif etkinliklerini gerçekleştirmişlerdir. Kulüp öğrencileri ortaokul ve lise düzeyindeki diğer öğrenciler ile iletişime geçerek ‘iyilik’ kavramı üzerinde durmuş , gün boyunca her bir bireyin, bir başka bireye iyilik yapması sayesinde okul toplumu içinde, gün boyunca iyimser, pozitif ve mutlu bir ortam yaratılması sağlanmıştır. Öğrenciler ayrıca görseller ve müzik kullanarak ‘kültürel farkındalık’ oluşturmayı hedeflemişlerdir.

GCC öğrencileri farklı temalar kapsamında faaliyetlerini bu 2019-2020 yılında sürdüreceklerdir.