İspanyolca dersi hedef gruba ve özelliğine uygun eğitimsel ve yöntemsel yaklaşımlara göre planlanır. Yaratıcılığı, açıklığı, eleştirel bakış açısını, sorun çözme yetisini geliştiren iletişimsel yönteme dayalı öğrenme biçimleri uygulanır. Derslerimizde iletişimsel metot kullanarak okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel beceriyi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin dili öğrenirken olabildiğince bağımsız olmaları ve sorumluluk almaları hedeflenmektedir. “Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri” (MCERL) doğrultusunda ilerlettiğimiz derslerimizde teknoloji ve bilişimden faydalanılmaktadır.

Öğrencilerimiz dil becerilerini uluslararası platformlarda kanıtlayabilecekleri sertifika sınavlarına katılmaktadır. DELE diplomaları İspanya Eğitim ve Meslek Öğretim Bakanlığı tarafından verilen İspanyolca bilgisini uluslararası alanda belgeleyen tek resmi lisanstır ve ömür boyu geçerliliğe sahiptir. Okulumuz Cervantes Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen DELE sınavlarının Antalya’daki ilk ve tek sınav merkezidir.

Bölümümüz öğrendiği dilde iletişim kurabilen, dünya vatandaşı olarak farklı kültür değerlerine saygılı, çağdaş dünyada gelişmeleri takip edebilen, dili öğrenen değil dili kullanan bağımsız bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

İSPANYOLCA

  • Cervantes Enstitüsü DELE İspanyolca Dil Sertifikaları

DELE Diplomaları İspanya Eğitim ve Meslek Öğretim Bakanlığı tarafından verilen İspanyolca bilgisini uluslararası alanda belgeleyen tek resmi lisanstır. Ömür boyu geçerliliğe sahiptir. Okulumuz Cervantes Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen DELE sınavlarının Antalya da ki ilk ve tek sınav merkezidir.