Felsefe dersi, 10. ve 11.sınıf düzeyinde yer alan ortak derstir.

Sokrates: “Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.”

Felsefe bilginin peşinde olan ve sürekli sorularla var olan bir alandır. Derslerimiz, birlikte çalışma, bağımsız düşünme, fikir paylaşma ve soru sorma davranışlarının kazandırılmasına yönelik etkinliklere dayanır. Bu amaçla sunu yöntemi, problem çözme ve eleştirel düşünme yöntem ve teknikleri kullanılır.

T.Hobbes: “Felsefe yapmak doğru düşünmektir.”

Öğrencilerimizin karşılaştıkları durumlara farklı bakış açısı getirebilmelerine, önyargılardan uzak durarak insan yaşamını ve amaçlarını sorgulama yeteneğine kavuşmasına yardımcı olabilmek, öğrencilerimizin duyuşsal, bilişsel ve davranışsal açıdan; felsefenin yaşamla ilişkisini kurmaları, tartışma kültürünü geliştirebilmeleri, düşüncelerini aktarırken kavramları doğru ve özenli bir şekilde kullanabilme tutumu geliştirebilmeleri, insan açısından hem etik hem estetik değerleri, milli ve evrensel açıdan değerlendirebilme tutumu geliştirebilmeleri temel amacımızdır.

Hegel: “Felsefe kendini bilinçli hale getiren düşüncedir.”