Okulumuzda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi okul öncesinden başlayarak tüm seviyelerde hem ders hem de kulüp çalışmalarıyla etkin bir şekilde verilmektedir. Derslerimizi, 24er bilgisayar kapasiteli 3 Bilgisayar Odası ve içinde yaş gruplarına uygun robotik kodlama malzemelerinin (DOC, Mind Desginer, Makey Makey, Lego WeDo 2.0, Lego Education Mindstroms EV3, mBot, Arduino, vb) yer aldığı 1 adet Robotik Atölyesinde yapıyoruz.

Okul öncesinden 10.sınıfa kadar k12 bütünlüğünde öğrencilerimizi 21. yy becerileriyle geleceğe ve geleceğin mesleklerine hazır hale getiriyoruz. Hangi mesleği seçerlerse seçsin, öğrencilerimizin; <br><br>

– dijital vatandaş olarak teknolojik kavramları, sistemleri ve işlemleri anlamalarını,
– bilişim teknolojilerini ve ihtiyaç duydukları programları etkin ve amacına uygun kullanmalarını,
– interneti ve internet tabanlı servisleri güvenli ve etik değerlere dikkat ederek kullanmalarını,
– anaokulunda başlayan kodlama ve algoritma dersleri ile problem çözme ve bilgi işlemsel düşünme becerileri edinmelerini,
– mezun olduklarında en az bir programlama dilini etkin kullanabilmelerini,
– 3D tasarım dersleriyle ürün tasarım ve yönetimi konusunda çalışmalar yapmalarını,
– STEM+A ve Robotik çalışmalarıyla günlük hayatta karşılaşılan sorunların çözümüne teknolojik, yenilikçi ve özgün projeler geliştirmelerini,
– teknolojiyi tüketen değil teknolojiyi kullanarak üreten bireyler olmalarını,
– teknogirişimcilik dersleriyle de ürettiklerine katma değer kazandırarak sunmalarını hedefliyoruz.