Avrupa Birliği ülkeleri içinde en çok konuşulan dil olarak Almanca ön plana çıkmaktadır. Almanya’nın dünyanın en gelişmiş ekonomisine ev sahipliği yapıyor olması, bilimsel ve ticari alanlarda Almancanın çok yaygın kullanılması ve mühendislik, tıp, biyokimya, astronomi, fizik, psikoloji ve sanat tarihi gibi alanlarda kullanılıyor olması okulumuzun Almancayı ikinci yabancı dil olarak vermesinde etkili olmuştur. Bu doğrultuda öğrencilerimize ilkokuldan başlayıp ortaokul ve lisede de devam eden eğitimleriyle Alman dili ve kültürünü tanıtmayı ve Almancayı etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Dört dil becerisinin temel alındığı Almanca ders programı öğrencilerin dünya bakışını, kültürlerarası iletişimi, proje tabanlı öğrenmeyi ve öğrenci merkezli eğitimi desteklemektedir. Öğrencilerin, ders içi yapılan aktivitelerin dışında, okul dışı ve uluslararası çalışmalarda  aktif olmaları, dili etkin kullanmaları amaçlanmıştır. Öğrenci değişim programlarımızla dili Alman yaşıtlarıyla yerinde kullanmaları, Alman kültürünü aile ortamında yaşayarak öğrenmeleri ve Alman eğitim sistemini yakından tanımaları sağlanmaktadır.  Geleneksel hale gelen Almanca tiyatromuzla öğrencilerimizin kendilerini sözlü ifade etmelerini, Almanca yarışmalarımızla ve özel gün kutlamalarımızla Almanca ve Almanya konusunda öğrencilerimizin bilinçlenmelerini aynı zamanda eğlenmelerini sağlıyoruz.

Bu doğrultuda kazanımlar, Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri kapsamında ele alınmış ve öğrencilerin ulusal programda B1 seviyesinde olmaları hedeflenmiş olup Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan FIT 1- A1 ve FIT 2- A2 sınavlarına katılıp dil seviyelerini sertifika ile belgelendirmeleri amaçlanmaktadır.

 

ALMANCA

  • GOETHE Enstitüsü Almanca Dil Sertifikaları
  • Almanya Öğrenci Değişim Projesi

 

  • GOETHE Enstitüsü Almanca Dil Sertifikaları Sınavları

Goethe Enstitüsü Almanca Sertifika Sınavları okulumuzda yapılmaktadır. Ömür boyu geçerli olan bu sertifikalar dünyanın her yerinde kabul görmektedir. Goethe Enstitüsü Dil Sertifikaları öğrencilerimize ileride ki eğitim ve meslek hayatlarında önemli avantajlar sağlamaktadır.

  • Almanya Öğrenci Değişim Projesi

Almanya Öğrenci Değişim projelerimiz Almanya’da bulunan kardeş Okulumuz ile her yıl gerçekleştirilmektedir.  Projemizin amacı öğrencilerimizin Almancayı ana dili olan yaşıtlarıyla kullanmaları ve öğrendikleri dilin kültürüne, aile ve okul yaşamına birebir dahil olmalarıdır.  Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerinde paha biçilemez bir deneyim olan öğrenci değişim projeleri ile kültürel farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürmek ve iki kültür arasında köprüler kurmak mümkün olmaktadır.