İNGİLİZCE

Tüm TED okullarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı (CEFR) esas alınarak hazırlanır ve Millî Eğitim Bakanlığı onaylı K12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilir. İngilizce dersleri dört ana beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında öğrencilerin kendilerini doğru, akıcı ve özgürce ifade etmelerini hedefleyen bir yapıdadır. Okul öncesinden itibaren uyguladığımız yoğun programımız (dual language) ile öğrencilerimiz bu dört temel öğrenme alanına temel oluşturacak etkinlik ve çalışmalar yaparlar. Bu nedenle ilkokulda biz, öğrencilerimizin dili sevmelerini sağlayarak tüm seviyelerde kullandığımız ders materyallerini, eleştirel düşünme becerilerini harekete geçiren (Long Life Learning) 'Hayat Boyu Öğrenme' prensibine göre seçeriz. Türk ve Yabancı İngilizce öğretmenleri tarafından hazırlanan ve uygulanan programımız ilkokul 1. ve 2. sınıflarda haftada 15 saat, 3. ve 4. sınıflarda ise haftada 10 saat olarak uygulanır. Ayrıca bu seviyelerde haftada 2 saat İngilizce kulüp çalışması yapılır. Bununla beraber ilkokul 4. sınıftan itibaren öğrencilerimiz TOEFL sınavlarına hazırlanır.

İlkokul İngilizce Zümresi olarak Tümevarım Yöntemini temel alarak hazırladığımız programımızla öğrencilerimizin parçadan bütüne, özelden genele; doğru, kurallı ve akıcı dil öğrenmelerini hedefliyoruz. Öğrencilerimizin hazır bulunuşluk ve çeşitli öğrenme modellerini göz önünde bulundurarak, dili en etkin şekilde kullanabilen, uluslararası platformlarda söz sahibi ve eleştirel düşünme becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.ALMANCA/İSPANYOLCA

TED Antalya Kolejinde ikinci yabancı dil eğitimi ilkokul ikinci sınıftan itibaren başlamaktadır. Öğrencilerimiz Almanca veya İspanyolca dillerinden birini seçerler ve öğrenme süreçleri başlar. Derslerdeki öncelikli amaç öğrenilen dili sevdirmekle birlikte dilin kültürel ögelerini de tanıtmaktır. Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak çeşitli öğrenme fırsatlarının yaratılmasını sağlanmaktadır. Yaratıcılığı, açıklığı, eleştirel bakış açısını, sorun çözme yetisini geliştiren iletişimsel yönteme dayalı öğretim yöntemleri uygulanır. İletişimsel metot kullanılarak okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.