Bireyin toplumla uyum içinde yaşaması ve iyi bir yurttaş olması için sosyal bilgiler dersinde öğrencilerimizin; kendi kültürünü ve tarihini iyi bilmeleri ve farklı kültürleri tanımaya istekli olmaları, toplumsal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmaları, sorumluluklarını öğrenmeleri, insanlar arasındaki ilişkileri anlamaları, üretken ve verimli bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktayız.

Sosyal bilgiler dersimizi öğrenci merkezli, aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı, öğrenme sürecinin sorumluluğunu öğrencinin taşıdığı, öğrencinin kendi öğrenme stratejisini kendisinin keşfettiği bir biçimde planlanmakta ve uygulamaktayız. Bu içerik ve programda belirtilen amaç doğrultusunda “bilgiyi üreten ve bilgiyi kullanan” bireyler yetiştirmek için çeşitli etkinliklerle dersin içeriğini zenginleştirmekteyiz.