Müzik bölümü olarak; eğitim ve öğretimi sanat ve sosyal alanlardaki etkinliklerle güçlendirerek öğrencilerimizin müzik beğenilerini ve kültürlerini oluşturmak, ifade yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek ve onların estetik anlayışa sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamakta, bu doğrultuda okulumuzda verdiğimiz müzik eğitimiyle öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olabilmelerini, müziksel işitme ve okuma, sesleri doğru kullanma becerisine ve genel müzik kültürüne sahip olabilmelerini hedeflemekteyiz.

Okul öncesi sınıflarımızdan itibaren her kademeye uygun olarak programladığımız müzik eğitimi ve öğretimi çalışmalarında; müzikli oyunlar, kulaktan öğrenim, dinleme, drama ve ORFF, KODALY ve DALCROZE gibi yöntemler ile öğrencilerimize etkileşimli ve eğlenceli bir ortamda ders yapma imkanı sağlanmaktadır.