Matematik dersinde öğrencilerimizin merak eden, motivasyonu yüksek, inceleyen ve araştıran, keşfeden, örnekler vererek öğrendiklerini kullanan, öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi yapabilen bireyler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimizin işlemlerde akıcı olması, matematiksel kavramlar arasında ilişki kurması, matematiğin dilini, kavramlarını, terimlerini ve sayıları kullanarak iletişim kurabilmesi, matematiksel modellemeler yapabilmesi, akıl yürütmek ve nesneler arasındaki ilişkileri matematiksel terimlerle ifade etmek için uygun stratejileri seçebilmesi ve problem çözme becerilerine sahip olmasını hedeflemekteyiz.

Dersimizde öğrencilerimizin matematiği sevmesini ve ona ilgi duymasını, matematiğin gerçek hayatın bir parçası olduğunu anlamasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler hazırlamakta ve uygulamaktayız.