Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimiz yaratıcılığın hazzını yaşar. Hayal güçleri gelişirken özgürce özgün eserler ortaya çıkarırlar. Sergilerimizde bu mutluluğu paylaşırız. Sanatın elemanlarını kullanırken estetik bakış açımız ortaya çıkar. Teknikleri tanır ve araştırırız, üretiriz…

Tarih boyunca sanatın insan üzerindeki etkisini ve sanatçıları tanırız. Disiplinler arası aldığımız eğitimle sanat, kültür etkinlikleri artık hayatımızın bir parçasıdır.

Öğrencilerimiz seramik dersinde bu alanda temel bilgi ve becerilerini geliştirirken kendi dünyası, çevresiyle ilgili gözlemlerini duygularını anlatırken eserleri elleri ellerinde boyut kazanır.