Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu, fen okuryazarı bireyler yetiştirmek olarak tanımlanmaktadır.

Bu doğrultuda Fen Bilimleri dersindeki hedeflerimiz
• Araştıran-sorgulayan,
• Problem çözebilen,
• Kendine güvenen,
• İş birliğine açık,
• Etkili iletişim kurabilen,
• Yeni teknolojileri kullanabilen,
• Bilimsel düşünme becerilerini kazanmış,
• Sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen,
• Çevre bilinci, doğal dengenin varlığı ve önemini kavrayan,
• Yaratıcılık ve inovatif becerileri gelişmiş,
• Sağlık okuryazarlığı gelişmiş öğrenciler yetiştirmektir.